Education news

โรงเรียนเอกชน 5 แห่งในจาการ์ตาและค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา SD

เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลือกส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาของเอกชนจะต้องเสียเงินมหาศาลอย่างแน่นอน แต่ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?…Continue readingโรงเรียนเอกชน 5 แห่งในจาการ์ตาและค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา SD

Education news

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3 แห่งในจาการ์ตา

ปีการศึกษาใหม่จะเริ่มในเดือนกรกฎาคมผู้ปกครองจึงต้องเตรียมตัวเลือกโรงเรียนประถม (SD)…Continue readingโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3 แห่งในจาการ์ตา

Education news

รีวิว: Embun Pagi-โรงเรียนอิสลามนานาชาติ

Embun Pagi-โรงเรียนอิสลามนานาชาติชื่อดังที่พ่อแม่ทุกคนต่างใฝ่ฝันอยากให้บุตรเข้าเรียนนอกจากจะมีสื่อการเรียนการสอนที่ครบหลักสูตรยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย…Continue readingรีวิว: Embun Pagi-โรงเรียนอิสลามนานาชาติ