โรงเรียนเอกชน 5 แห่งในจาการ์ตาและค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา SD

เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลือกส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาของเอกชนจะต้องเสียเงินมหาศาลอย่างแน่นอน แต่ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่? จากโรงเรียนเอกชนประเภทต่างๆในจาการ์ตานี่คือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา SD ส่วนตัว 5 แห่งในจาการ์ตา ดังนี้

1.Al Azhar 1 Islamic Elementary School

Al-Azhar Elementary School เป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลามมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โรงเรียนนี้กำหนดค่าใช้จ่ายในการศึกษาในปีการศึกษาใหม่ 2019 โดยมีค่าเข้าชม 44.3 ล้านรูเปียร์ค่าเล่าเรียน 2.2 ล้านรูเปียห์ต่อเดือนและค่ากิจกรรม 300,000 รูปีต่อปี

2.SD Global Islamic School

โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามอีกแห่งในจาการ์ตาที่ไม่น้อยไปกว่า SD Al-Azhar คือ SD Global Islamic School ค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้นคือค่าธรรมเนียมการเข้าชม 27.5 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย 2.6 ล้านรูเปียสำหรับกิจกรรมค่าอุปกรณ์ 3.9 ล้านรูเปียอินโดนีเซียค่าเล่าเรียน 1.7 ล้านรูเปียต่อเดือนและ 210,000 รูเปีย

3.Primary Years Program Cikal Cilandak

โรงเรียนประถมที่มีหลักสูตรนานาชาตินี้ทำให้นักเรียนเข้ามาเล่นและเรียนในโรงเรียนที่ใกล้ชิดธรรมชาติ เมื่อได้รับการติดต่อจาก CNNIndonesia.com Cikal ไม่ได้แจ้งค่าธรรมเนียมแรกเข้าของโรงเรียนในปี 2019 อย่างไรก็ตามในปี 2018 ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องจ่ายสำหรับปีในปี 2018 โรงเรียนแห่งนี้ได้กำหนดค่าธรรมเนียมแรกเข้าไว้ที่ 99.3 ล้านรูปีซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมปีแรกถึงปีที่ห้าที่ 313.5 ล้านรูเปีย

4.ACG School Jakarta

โรงเรียนนานาชาติ ACG School Jakarta มีค่าธรรมเนียมมาตรฐานของตนเอง รายงานจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพวกเขาในปีการศึกษา 2017/2018 ค่าเล่าเรียนในปีแรกถึงปีที่สองเป็นจำนวน 206.6 ล้านรูปีซึ่งสามารถผ่อนชำระได้ในขณะที่ปีที่สามถึงหกของ Rp. 259.1 ล้าน

5.High Scope Indonesia – TB. Simatupang

โรงเรียนข้อตกลงความร่วมมือนี้ซึ่งดำเนินการตามหลักสูตรนานาชาติและเนื้อหาระดับชาติยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นเดียวกับโรงเรียนนานาชาติอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่กำหนดโดยโรงเรียน High Scope ของชาวอินโดนีเซีย – TB Simatupang สำหรับปีการศึกษา 2018/2019 จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการปีแรกถึงปีที่สองคือ 70 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซียและค่าธรรมเนียม SPP 6 ล้านรูเปียอินโดนีเซียต่อเดือน

Selamat Hari Anak Nasional, Ini 4 Masalah Kesehatan Anak di Indonesia