โรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับเด็กที่พูดช้า

Hapsarini รองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอิสลาม Embun Pagi ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเด็กที่มีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กทั่วไปกับปัญหาคือโรงเรียนอนุบาลที่ใช้ภาษาการเรียนการสอนที่ไม่ถูกต้อง ดังนี้

ไม่ว่าจะเป็นเพราะความล่าช้าในการพูดหรือการสื่อสารของเด็กไม่เพียงพอ หากสาเหตุของข้อ จำกัด นี้คือความล่าช้าในการพูดเด็กควรให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ภาษาแม่ก่อนจากนั้นพวกเขาจะสามารถเรียนรู้ภาษาที่สองได้เมื่อพูดภาษาแม่ได้คล่องแล้ว แต่ถ้าคำศัพท์ที่ จำกัด ของเด็กเกิดจากการขาดการสื่อสารกับผู้คนรอบข้างการไปโรงเรียนก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการกระตุ้นเด็กให้สื่อสารและเข้าสังคม เมื่อไปโรงเรียนคำศัพท์ของเด็กจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ หากนี่คือสิ่งที่บุตรหลานของคุณกำลังประสบอยู่ก็ไม่สำคัญว่าคุณจะต้องการสมัครเขาในโรงเรียนสองภาษาหรือไม่

Bunda, Latih Anak yang Terlambat Bicara Dengan Cara Ini Yuk!

ดังนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือค้นหาว่าอะไรเป็นสาเหตุของความล่าช้าในการพูดคุยกับเด็ก เมื่อทราบแล้วให้กำหนดทางเลือกของโรงเรียนที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับความต้องการของลูกน้อยของคุณมากที่สุด นี่คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกโรงเรียน จัดลำดับความสำคัญของความสะดวกสบายและความเมตตาสำหรับเด็กที่โรงเรียนในภายหลัง