ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับ KB และโรงเรียนอนุบาลในจาการ์ตาตะวันออก

ปีการศึกษา 2020-2021 ใหม่จะเริ่มในเดือนกรกฎาคม ผู้ปกครองหลายคนกำลังยุ่งอยู่กับการเลือกและลงทะเบียนโรงเรียนให้ลูก ๆ เนื่องจากโรงเรียนเอกชนหลายแห่งได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในปลายปีนี้ในพื้นที่จาการ์ตาตะวันออกตัวเลือกโรงเรียนเอกชนเหล่านี้บางส่วนอาจเป็นข้อพิจารณาของคุณ

Biaya Masuk Sekolah KB dan TK di Jaktim Tahun Ajaran 2020-2021 |  kumparan.com

1.Sekolah Noah

โรงเรียนโนอาห์มีวิสัยทัศน์ในการผลิตบุคคลที่มีความรู้สึกชาตินิยมและมีทักษะทางวิชาการเพื่อช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมประเทศและสังคมโลก
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสำหรับ KB และ TK คือ 300,000 รูเปียห์อินโดนีเซียและค่าธรรมเนียมกิจกรรม 1,500,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย / ปี

2.TK EMIISc

ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโรงเรียนอนุบาล EMIISc อธิบายถึงวิสัยทัศน์ของโรงเรียนในฐานะสถาบันการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความเชี่ยวชาญในชาริอะวิทยาศาสตร์และภาษา

การลงทะเบียนและการทดสอบเข้า: 400,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย
ค่าเข้า: 10,000,000 รูเปียอินโดนีเซีย *
SPP / เดือน: 850,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย
เงินกิจกรรม / ปี: 2,500,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย

3.Sekolah Embun Pagi

โรงเรียนเอมบุนปากีก่อตั้งขึ้นในปี 2549 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนนี้คือการผลิตผู้นำศาสนาอิสลามที่เหนือกว่าในอนาคต

ค่าลงทะเบียน: 650,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย
ค่าธรรมเนียมสิ่งอำนวยความสะดวก: IDR 15,686,000
ค่าเล่าเรียน / ปี: IDR 3,815,000
SPP / เดือน: IDR 1,930,000
เงินกิจกรรม / ปี: 1,720,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย
ค่าธรรมเนียมคณะกรรมการ: 450,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย