โรงเรียนเอมบุนปากีอิสลาม

โรงเรียนเอมบุนปากีอิสลาม โรงเรียนนานาชาติชื่อดังของอิสลามที่มีสื่อการเรียนการสอนที่ครบถ้วนกับรายละเอียดดังนี้หากท่านอยากนำบุตรหลานเข้าเรียน

หลักสูตร: Diknas 2013
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: 32,120,000 รูเปียห์ (ค่าธรรมเนียมสำหรับการสร้างกิจกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกและคณะกรรมการ แต่ไม่รวมราคาหนังสือ)
SPP ต่อเดือน: IDR 2,250,000 / เดือน
ลงทะเบียนใหม่ (ทุกเกรด): ± 8,500,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย / ปี
สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน: สนามฟุตบอลสระว่ายน้ำห้องประชุมห้องเรียนกว้างขวางห้องสุขาสะอาดห้องสมุดมัสยิดสหราชอาณาจักรไม่มีโรงอาหาร
การทดสอบเข้า: มีการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ : จิต (ขั้นต้นและละเอียด), ความรู้ความเข้าใจ (calistung, ภาษาอังกฤษและการอ่าน Iqro) และอารมณ์ (การขัดเกลาทางสังคมและการสื่อสาร)
อัตราส่วนครูต่อนักเรียน: ครู 2 คน: นักเรียน 24 คน (สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
ระยะเวลาของโรงเรียน: 07:00 – 13:30 น. (มีสองช่วงพัก)
การบ้าน: ไม่มีอะไรแม้ว่าจะมีเพียงการจบที่ยังไม่เสร็จที่โรงเรียนก็ตาม
นอกหลักสูตร: ลูกเสือ (บังคับ)
กิจกรรมนอกหลักสูตร: เทควันโด, ร้อง, ว่ายน้ำ, วาดภาพ, เต้นรำ, หุ่นยนต์และฟุตซอล (ระหว่าง 700,000 รูเปียห์ – 1,350,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย / ภาคการศึกษา)
กิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมนอกหลักสูตร: ทัศนศึกษานอกหลักสูตรและการแข่งขันภายในโรงเรียน
กิจกรรมทางศาสนา: การละหมาด Duha และ Dzuhur ในที่ชุมนุมทาห์ฟิซอย่างน้อย 1 วันจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาทาดารุสและทาซินทุกเช้าหลังการละหมาด Duha
ความแตกต่างกับโรงเรียนอื่น ๆ (ซึ่งได้รับการสำรวจด้วย): การนำนิสัยการเรียนรู้ 7 ประการของ Steven Covey ไปใช้ในการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันและเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร Cambridge