ทัศนศึกษาเรียนรู้การปลูกต้นไม้และให้อาหารปศุสัตว์

ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษา Embun Pagi ที่ Ecopark และ Faunaland ที่จะพาไปเรียนรู้การปลูกต้นไม้และให้อาหารปศุสัตว์

ที่จะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจมากมายกับการเรียนรู้วิธีการปลูกผักเลี้ยงสัตว์เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งการปลูกพืชไร้ดินและอื่น ๆ หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จก็มุ่งหน้าไปยัง Faunaland สวนสัตว์ยอดนิยมและในตอนท้ายของโปรแกรมเราจะได้ชมการแสดงนกที่สวยงาม