เร่งตามตัว “สามเณรโฟล์ค”มส.ไฟเขียว

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้เผยแพร่เอกสารข่าว กรณีการตรวจสอบสามเณรมีพฤติกรรมขัดต่อคำสั่งมหาเถรสมาคม (มส.) ระบุว่า เมื่อวันที่ 23 ก.พ. เวลา 07.00-15.00 น. กลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนา สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ร่วมกับพระครูสถิตปริยัติวงศ์ วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ เจ้าคณะแขวงบางซื่อ พระวินยาธิการ (ตร.พระ) ออกตรวจตามที่ได้รับแจ้งเบาะแส พบเห็นสามเณรมีพฤติกรรมขัดต่อคำสั่งมส. เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณรเที่ยวเตร็ดเตร่และพักค้างแรมตามบ้านเรือน พ.ศ. 2521, คำสั่งมส.เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ. 2538, ประกาศคณะสงฆ์ เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรพักแรมในสถานที่เป็นที่รังเกียจทางพระวินัย ลงวันที่ 31 ม.ค. 2501 และอาจเข้าข่ายขัดต่อประกาศมส. เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณรไม่ให้เป็นสมาชิกในสมาคม หรือสโมสรคฤหัสถ์ ลงวันที่ 19 พ.ค. 2476 ซึ่งประกาศห้ามภิกษุสามเณรเข้าเป็นสมาชิกในสมาคม หรือสโมสรคฤหัสถ์ เพราะไม่สมควรเกี่ยวข้องในกิจที่ไม่ควรแก่บรรพชิต เป็นการสร้างความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนา และเป็นที่ติเตียนวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
 
โดยภายหลังเจ้าคณะผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่บ้านพักนักกิจกรรมแนวร่วมราษฎร ย่านเตาปูน พบว่า สามเณรรูปดังกล่าว คือ สามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า หรือ สามเณรโฟล์ค ไม่มีสังกัด ซึ่งเป็นบุคคลตามมตามมติมส. เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2564 เรื่อง กรณีสามเณรเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง โดยเข้าร่วมชุมนุม และปราศรัยกล่าวติพระธรรม พระสงฆ์ มีความเห็นผิด ไม่เหมาะสมในสมณะแห่งพระพุทธศาสนา มีพฤติกรรมเข้าข่ายหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายสมเด็จพระสังฆราช ใส่ความคณะสงฆ์ให้เสื่อมเสีย หรือแตกแยก มส.จึงมีมติให้ พศ.ดำเนินการตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพศ.ได้แจ้งมติมส.ดังกล่าวไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว เพื่อดำเนินการตามแนวทางการลงทัณฑกรรมแก่สามเณร พร้อมแจ้งขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อแจ้งสถานีตำรวจท้องที่ต่างๆ หากพบเห็นสามเณรดังกล่าวให้นำเข้าพบเจ้าคณะผู้ปกครองในพื้นที่นั้นๆ เพื่อดำเนินการตามมติมส.แล้ว และพศ.ขอความร่วมมือพุทธศาสนิกชนหากพบพระภิกษุสามเณรมีพฤติกรรมดังกล่าว หรือไม่เหมาะสมในความเป็นสมณะ แจ้งเบาะแสมาได้ที่ โทร.0-2441-7992, 0-2441-7936
 
นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ พศ. ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งมาเมื่อวันที่ 23 ก.พ.นั้น ยังไม่พบตัวสามเณรโฟล์ค แต่มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่า สามเณรที่ได้รับแจ้งเบาะแสมานั้น คือสามเณรโฟล์คแน่นอน ดังนั้นทางพศ.จึงได้มีการประสานแจ้งไปยังเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการดำเนินการตามมติ มส.ดังกล่าวต่อไป
 … อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/827606