ศธ.ถกปรับปรุงการเรียนประวัติศาสตร์

ศธ.ถกปรับปรุงการเรียนประวัติศาสตร์

รมว.ศึกษาธิการ ถก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ ปลุกเด็กไทยภูมิใจความเป็นไทย หวังใช้กระบวนการศึกษาโปรโมตประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดเศรษฐกิจประเทศได้

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ เมื่อเร็วๆ นี้นั้น ที่ประชุมได้หารือและมีข้อสรุปว่าการเรียนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอให้มีความน่าสนใจและมีความภูมิใจในความเป็นไทยกับเด็กและเยาวชนมากขึ้น ดังนั้นการปรับปรุงการเรียนวิชาประวัติศาสตร์นี้จะผสมผสานเชื่อมโยงไปกับแผนบูรณการการศึกษาในการสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นคือการนำภูมิปัญญาหรือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมาต่อยอดความรู้ให้มากขึ้น เนื่องจากในอนาคตหลายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาโปรโมตเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ซึ่งจำเป็นที่ ศธ.จะต้องวางรากฐานไว้ให้เข้มแข็ง รวมไปถึงคณะทำงานการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องนำไปพิจารณาด้วยว่าวิธีการปรับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์จะสอดแทรกในศาสตร์การเรียนได้อย่างไรบ้าง
           
“ผมต้องการให้เด็กและเยาวชนได้ซึมซับเรื่องประวัติศาสตร์ไทย เพราะเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ได้มีแค่เรื่องการสู้รบเพียงอย่างเดียว แต่ประวัติศาสตร์ไทยมีเสน่ห์หลากหลาย และเป็นสิ่งที่เราจะต้องโปรโมตอย่างเต็มที่ โดยอยากให้ครูผู้สอนบูรณาการการเรียนประวัติศาสตร์ให้มีความทันสมัย เพื่อกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนประวัติศาสตร์มากขึ้น เพราะหากจะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศคงไม่มีอะไรมีเสน่ห์มากกว่าประวัติศาสตร์ เหมือนที่เราอยากไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศอื่น ซึ่งที่ผ่านมาผมมองว่ามีการโปรโมตแล้วแต่ยังทำได้ไม่เข้มข้น และอาจยังสร้างแรงจูงใจได้ไม่เพียงพอ ดังนั้นหากเรายกระดับความสวยงามประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ จะต้องผ่านกระบวนการการศึกษา ซึ่งถือเป็นการต่อยอดเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างดีเยี่ยม” รมว.ศธ.กล่าว