“สุเทพ” ปั้นสถานศึกษาอาชีวะยกกำลังสอง

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปรับบทบาทสถานศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในระบบการศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco-System) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งตนต้องการสร้างคุณภาพนำปริมาณ โดยจะวิเคราะห์ภาระกิจและบทบาทสถานศึกษาตามความเขี่ยวชาญและตามความถนัดของสถานศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center College) และ ศูนย์พัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โดยตนได้มอบเป็นการบ้านให้วิทยาลัยอาชีวะแต่ละแห่งไปสำรวจและวิเคราะห์สถานศึกษาของตัวเองว่ามีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นในสาขาวิชาชีพไหนบ้าง

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับหลักการการดำเนินการอาชีวศึกษายกกำลังสองนั้นจะประกอบไปด้วย จัดการศึกษาอาชีวศึกษาตามความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา ลดความซ้ำซ้อนการจัดการอาชีวศึกษาในพื้นที่บริการเดียวกันยกเว้นสถานศึกษานอกเขตอำเภอ ให้สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพ และที่สำคัญจะต้องพัฒนาสถานศึกษาแบบมีมาตรฐานเริ่มตั้งแต่สถานศึกษาระดับ standard Expert Excellent และ Hcec เนื่องจากการเป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานเหล่านี้จะส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างตรงจุด และยังทำให้สถานประกอบการเข้าร่วมจัดหลักสูตรการสอนได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้เมื่อสถานศึกษาดำเนินการสำรวจเสร็จสิ้นจะมีคณะกรรมการจากส่วนกลางลงประเมินตรวจสอบความพร้อมอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าการยกระดับสถานศึกษาอาชีวะกำลังสองนี้จะเริ่มคิกออฟดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 เดือน พ.ค.ปีการศึกษา 2564 ทันที