คาเฟ่ “แฟ-หน้าบาล” รร.อนุบาลสังขละบุรี

โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เปิดร้านกาแฟ “แฟ-หน้าบาล” สร้างอาชีพ-รายได้ช่วยนักเรียนยากจนเกิดขึ้นจากความตั้งใจของทางโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ในการสร้างพื้นที่ให้ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนคนในชุมชน ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งสร้างแลนด์มาร์คใหม่ให้กับชุมชน

ร้านกาแฟแห่งนี้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2564 โดยเมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่ผ่านมา นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วยนายชัยนนท์ นิลพัฒน์ และนายประกิจ แฟมไธสง รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะศึกษานิเทศก์ และนักประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมอุดหนุน และชื่นชมความสำเร็จของการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน ซึ่งนอกจากสร้างรายได้ให้กับนักเรียนที่มีความยากจนได้มีอาชีพเสริมในช่วงหลังเลิกเรียนแล้ว ยังถือเป็นความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วย

นายพีรฉัตร น้อยเคียง ผอ.โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี บอกว่า คาเฟ่ “แฟ-หน้าบาล” เกิดขึ้นจากแนวคิดต้องการต่อยอดการเพิ่มทักษะอาชีพให้กับนักเรียนได้มีทางเลือกมากขึ้น เพราะก่อนหน้านี้โรงเรียนได้สร้างอาชีพให้กับนักเรียน ผ่านการสอนทักษะมัคคุเทศก์น้อย ให้นักเรียนแนะนำความเป็นมาของสะพานมอญให้กับนักท่องเที่ยว และการสอนทักษะการโรงแรมจากรีสอร์ท ของโรงเรียน ซึ่งเป็นที่พักให้กับนักท่องเที่ยว เพราะสังขละบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทย โดยทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มาเรียนรู้วิธีการปูเตียง การซักผ้า การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย โดยเฉพาะนักเรียนที่มีฐานะยากจน ทำให้มีรายได้ระหว่างเรียนในช่วงหลังเลิกเรียน

“ที่โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี นักเรียนส่วนใหญ่ล้วนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง การสร้างอาชีพให้กับนักเรียนถือเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองอีกทางหนึ่ง และร้าน “แฟ-หน้าบาล” ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ในการร่วมกันอุดหนุน ชา กาแฟ น้ำผลไม้ ฝีมือนักเรียน ระหว่างการรอรับลูกหลานของตัวเองในช่วงหลังเลิกเรียน นี่จึงเป็นความสำเร็จในการส่งเสริมอาชีพจากโรงเรียนตั้งแต่เยาว์วัย และยังเปิดโอกาสให้คุณครู ผู้ปกครองและคนในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพของโรงเรียนอีกด้วย” ผอ.พีรฉัตร บอกถึงผลสำเร็จในการเปิดร้าน “แฟ-หน้าบาล” เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียน