"ณัฏฐพล" ลุยปรับโฉมใหม่กศน.สู่ยุคดิจิทัล

“ณัฏฐพล” ลุยปรับโฉมใหม่กศน.สู่ยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของ กศน.เมื่อปี 2563 และ 2564 เพื่อนำไปสู่การวางแผนงานขับเคลื่อนการศึกษานอกระบบในปี 2565 ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ตรงกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่จะต้องเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีข้อเสนอแนะให้ปรับทักษะการเรียนการสอน กศน.ใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาการเรียน กศน.จะมุ่งเน้นการเรียนให้ครบวุฒิการศึกษา แต่ขณะนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งตนเห็นว่าการเพิ่มทักษะอาชีพมีส่วนสำคัญมากกว่าการเรียนที่เน้นเชิงวิชาการ และปรับหลักสูตรที่เน้นการฝึกทักษะอาชีพจะตอบโจทย์การเรียน กศน.ในยุคปัจจุบันมากที่สุด ดังนั้นขอให้คณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของ กศน.ไปดำเนินการวางแผนปรับหลักสูตรใหม่ให้เป็นเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย และเชื่อมโยงกับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ด้วย

“การเรียน กศน.จะต้องเป็นการศึกษาที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นไปพร้อมกับการยกระดับผลิตภัณฑ์ กศน.เน้นการขายออนไลน์มากขึ้น เพราะผลิตภัณฑ์ของ กศน.แต่ละชิ้นมีคุณภาพ มีความสวยงาม รวมถึง กศน.จะต้องหาความร่วมมือกับภาคเอกชนให้มากขึ้น เช่น การหาผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น เพื่อนำสินค้าเหล่านั้นมาต่อยอดราคาและจะเป็นอีกแนวทางยกระดับสินค้าของ กศน.ด้วย ทั้งนี้ผมมอบหมายให้คณะทำงานกลับไปวางแนวทางปรับปรุงการขับเคลื่อนงานของ กศน.ใหม่และกลับมาเสนอให้ผมดูอีกรอบ เพราต้องการเพิ่มความเข้มข้นการศึกษานอกระบบให้มีประสิทธิภาพ และตอบโจยท์ผู้เรียน กศน.ในยุคนี้ให้ได้” รมว.ศธ.กล่าวและว่า ส่วนประเด็นการแยกหน่วยงาน กศน.ออกมาเป็นอีกแท่งในองค์กรหลักศธ.นั้น ตนคิดว่าไม่จำเป็น เพราะเป้าหมายหลักของตนคือต้องการกระชับหน่วยงานให้รวมกันทำงานไปในทิศทางเดียวกันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งตนให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่ามากกว่า