Embun Pagi Ismic School

Embun Pagi Ismic School

Embun Pagi Ismic School เป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามที่โดดเด่นในพื้นที่ Kalimalang จาการ์ตาตะวันออก ด้วยแนวคิดการศึกษาอิสลามแบบบูรณาการที่รวมคุณค่าของอิสลามในทุกด้านของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ปัจจุบันโรงเรียนอิสลาม Embun Pagi ได้กลายเป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามที่เป็นที่ชื่นชอบและไว้วางใจในจาการ์ตาตะวันออก