Model Pembelajaran Sentra

Model Pembelajaran Sentra ศูนย์โมเดลการเรียนรู้

Embun Pagi Islamic School  จะเน้นกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้พื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นเด็กผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อต่าง ๆ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสอนแนวคิดเฉพาะให้กับเด็กเพื่อให้เด็กสามารถจัดการกับสิ่งของต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการเล่นสื่อสารและเรียนรู้ตามความเร็วและความสามารถของพวกเขา


กิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น

  1. การวาดภาพ
  2. ฟุตซอล
  3. หุ่นยนต์
  4. ฟุตซอล